• Català
 • 简体中文
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Português
 • Español
0034 623102458

Política de Privadesa

Aquesta política de privacitat s'aplica quan fas servir els serveis de GRUP ON TRAVEL, les nostres pàgines web i quan contactes amb nosaltres utilitzant els mitjans que posem a la teva disposició (telèfon, correu electrònic), ia través de la mateixa, de conformitat amb el nostre compromís de transparència, t'informem sobre les dades que recollim i per a què els fem servir.

GRUP ON TRAVEL tracta les dades de forma lícita, lleial i transparent. Únicament tracta aquelles dades que són adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins determinats, explícits i legítims per als quals els obté, i no els tracta per a fins incompatibles amb aquells.

Aquesta política és permanentment accessible a través de l'enllaç habilitat al lloc web, denominat "Política de Privadesa", i pot actualitzar-se en qualsevol moment, bé com a conseqüència d'un canvi normatiu o bé per modificar la configuració dels serveis o el tipus de negoci desenvolupat.

Qui és el responsable del tractament?

 • Identitat: HAROBESSA SL en endavant AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL
 • Activitat professional: Agència de Viatges
 • CIF: B04856340
 • Adreça postal: Carrer Cesar 15, 6, 24, 04008 Almeria
 • Telèfon: +34 950 93 03 97
 • Correu electrònic: info@grupoontravel.com

Amb quina finalitat tractem les dades?

Per accedir i / o navegar pel lloc web de http://agencia.grupooontravel.com/ no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través del lloc web, s'indica mitjançant la incorporació d'un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats.

AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL no tracta dades de menors d'edat en cap cas a través del web, ja que únicament es permet la contractació de serveis a persones majors d'edat amb plena capacitat per actuar en el tràfic jurídic.

En AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL tractem la informació registrada de conformitat amb les següents finalitats:

 • Clients: les dades proporcionades i recopilats per qualsevol dels mitjans o canals de contacte identificats en el lloc web (inclosos, els correus electrònics o les trucades telefòniques), i els recollits a través dels serveis d'AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL, s'utilitzen amb la finalitat de gestionar els serveis contractats pels clients, tant a nivell tècnic com a nivell comptable, fiscal i administratiu, i / o per notificar-los incidències o qualsevol informació d'interès sobre els seus serveis. Amb aquesta finalitat i en compliment de la normativa fiscal i de protecció de dades, es comproven les dades de facturació facilitades pels clients, consultant el servei de qualitat de dades de l'administració tributària, i es rectifiquen les dades que resulten ser inexactes.
 • Contactes o potencials clients: En AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL tractem la informació que ens facilita amb finalitat d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon), convidar-los a esdeveniments que es puguin organitzar o solucionar les consultes plantejades a través dels diferents canals.

Quant de temps conservem les dades?

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s'hagin recaptat en cada moment.

AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL ha establert diferents terminis de conservació en funció del tipus de dades i la finalitat aplicable seu tractament. Els terminis aplicables, llevat que s'especifiqui un termini diferent en les condicions generals de contractació del corresponent servei, seran:

 • Clients: les dades seran conservades mentre es mantingui la relació contractual, més un termini màxim addicional de 5 anys després de la finalització del contracte, en aplicació de la legislació civil, mercantil i fiscal.
 • Contactes o potencials clients: Mantindrem la seva informació personal fins als 3 anys del contacte i mentre hi hagi una relació comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades.

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

El tractament de dades per part de AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL com a responsable de tractament està legitimat per:

 • Clients: La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució d'un contracte. L'oferta prospectiva de productes i serveis addicional està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte.
 • Contactes o potencials clients: La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li va sol·licitar, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de serveis en el cas que n'hi hagi.

 

A què destinataris es comunicaran les dades?

Les dades que tractem només s'emmagatzemen a les nostres instal·lacions, o en les instal·lacions dels nostres proveïdors de serveis, situades totes elles dins el territori espanyol.

 • Clients: Les dades sobre la base de la legitimació del consentiment de l'interessat i / o de l'execució del contracte, es podran cedir a companyies aèries, marítimes i ferroviàries, altres agències de viatges, majoristes de viatges, companyies asseguradores. Alguns podran suposar transferències internacionals de dades, tots ells subjectes a contractes i clàusules de confidencialitat segons els requisits legalment fixats. A més, basant-se obligacions legals es podran cedir a diferents entitats financeres i / o Administració Tributària.
 • Contactes o potencials clients: No es cediran dades a tercers excepte obligació legal

Quins són els teus drets en relació a les vostres dades?

Tens dret a obtenir accés de si estem tractant o no dades personals que et concerneixin, a accedir a les teves dades personals, i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o completar les dades incompletes.

També tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL procedirà a la supressió dels mateixos sense dilació llevat que sigui necessari conservar-los en compliment d'una obligació legal, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. També tens dret a la portabilitat de les dades si ho estimes oportú.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas procedirem al seu bloqueig i només podran ser tractats per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius basats en la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades i AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

A més, tot interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o li afecti significativament de manera similar.

Tots aquests drets poden exercitar-se, en qualsevol moment sol·licitant-ho per correu postal dirigit al Departament Jurídic de AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL, en la següent adreça: Carrer Cesar 15, 6, 24, 04008 Almeria; o bé, enviant un correu electrònic a info@grupontravel.com.com. En tot cas, haurà d'acompanyar la sol·licitud d'una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

Si consideres que no has obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, les dades de contacte són: carrer Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

Els usuaris del lloc web i dels serveis de AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL són responsables de la veracitat, actualitat i exactitud de les dades que proporcionen als AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL, considerant-veraces, actuals i exactes les dades facilitades per ells mateixos. AGÈNCIA GRUP ON TRAVEL adoptarà les mesures necessàries per suprimir i rectificar sense dilació aquelles dades que resulten ser inexactes respecte als fins per als quals es tracten quan tingui coneixement efectiu de la seva inexactitud.